Kompania SEAMED TRADING SHIPPING srl sfidon këdo me çertifikatat e sigurisë dhe premton brenda vitit tragetin modern për linjën Vlorë-Brindisi për këdo që gjithë këto ditë ka shpifur pa fund  me mashtrime dhe fallcitete  për llogari të tragetit që operon në linjën Vlorë – Brindisi.

 

1)Kompania njofton se anija St Damian, e angazhuar në linjën midis Vlorës dhe Brindisit, pas 4 muajve të shërbimit të  linjës  Vlorë – Brindisi   ka njoftuar  se duhet  të ndalet jo për arsye teknike, por vetëm për  çertifikaten  e detyrueshme të automjeteve të shpëtimit. (Çertifikatat e bashkangjitura)

2) Kompania ka komunikuar këtë ndalim tek autoritetet detare në Shqipëri dhe Itali për disa javë, duke treguar që linja në çdo rast do të mbulohej nga anija zëvendësuese, Red Star 1, për një periudhë të shkurtër të ndalimit të St Damian. ( bashkangjitur edhe komunikatën)

3) Red Star 1 është një anije absolutisht e sigurtë që ka kaluar të gjitha inspektimet e Kapitenerisë Italiane, Greke dhe gjithashtu Shqiptare (mund te shikohen edhe  relacionet e bashkangjitura PSC) Në dritën e kësaj ‘ne lutemi dhe paralajmërojmë këdo që të sulmojë anijen në bazë të cilësisë së sigurisë pa pasur dokumente që provojnë insinuata të tilla që detyrojnë kompaninë ndërkombëtare të mbrojë ligjërisht interesat dhe imazhin e saj jo vetëm në institucionet vendore të ligjit, por edhe në arbitrazhet ndërkombëtare.

4) Arsyet pse anija red Star 1 nuk u lejua të zëvendësojë përkohësisht anijen kryesore, siç ndodh në 12 vitet e fundit, në të cilat. Porti i Vlorës nuk ka parë kurrë një periudhë pa anije, jo ato nuk mund të gjenden as në cilësinë dhe as në sigurinë e anijes që ne kujtojmë se prek edhe portet italiane dhe greke, por për arsye ende për tu sqaruar (shiko Dokumentin DPD).

5) Duke mos qenë në gjendje të llogarisë në anijen zëvendësuese kompania, me presionin e vetëm sensin e saj të përgjegjësisë, ka kryer veprimet e detyrueshme në kohë rekord, në mënyrë që të mund të kthehet në linjën tashmë sot ,/10/2019 me. .ST Damian.

6) Kompania shpreh gjithë zhgënjimin e saj për ngjarjet që kanë ndodhur së fundmi dhe më në fund çuan në situatën kur porti i Vlorës, pas më shumë se një dekade, ka mbetur pa një anije.

7) kompania, pavarësisht se nuk është përgjegjëse për këtë pasi vendosi gjithçka me  fuqinë e saj në mënyrë që anija të ishte gjithmonë atje, shpreh faljet e saj më të thella për qytetarët e linjës Vlorë – Brindisi,  me këtë rast   konfirmojmë se jemi duke punuar për të sjellë një anije moderne, të fuqishme dhe të shpejtë në Vlorë, ​​duke pranuar kështu nevojat e shprehura nga zyrat më të larta institucionale

 

Komunikata  për shtyp e kompanis  seamed trading shipping s.r.

La SEAMED TRADING SHIPPING S.R.L. in qualità di rappresentante generale del Sud Europa della
compagnia TNIT SEA SHIPPING, si fa portavoce del seguente comunicato stampa:
Comunicato stampa
1) La Compagnia comunica che la nave St Damian , impegnata sulla linea tra Valona e Brindisi , dopo 4 mesi di
servizio espresso si e’ dovuta fermare non per motivi tecnici ma solo per la obbligatoria certificazione dei
mezzi di salvataggio . (In allegato certificati )
2) La compagnia ha comunicato da diverse settimane tale fermo alle autorita’ marittime in Albania ed in Italia
, indicando che la linea sarebbe comunque coperta dalla nave sostitutiva , Red Star 1, per il breve periodo di
fermo della St Damian.(vd comunicazioni allegate)
3) La Red Star 1 e’ nave assolutamente sicura avendo superato brillantemente tutte le ispezioni della
Capitaneria italiana , greca ed anche albanese (vd rapporti PSC allegati)
Alla luce di cio’ si prega e si diffida chiunque ad attaccare la nave sulla base della qualita’ della sicurezza
senza avere documenti comprovanti tali insinuazioni costringendo la compagnia internazionale a difendere
legalmente i propri interessi ed immagine non solo presso le locali istituzioni di legge ma anche presso gli
arbitrati internazionali.
4) I motivi per i quali alla nave Red Star 1 non e’ stato permesso di sotituire temporaneamente la nave
principale, come avviene negli.ultimi 12 anni , nei quali.il.porto di Valona non ha mai visto un periodo senza
nave, non sono da ricercare ne’ sulla qualita’ ne’sulla sicurezza della nave che ricordiamo tocca anche porti
italiani e greci, ma su ragioni ancora da chiarire ( vd. Documento DPD).
5) Non potendo contare sulla nave sostitutiva la compagnia, con l ‘unica pressione il suo senso di
responsabilita’ , ha effettuato i lavori obbligatori in tempi record cosi da poter rientrare in linea gia oggi,
10/10/2019 con la.nave St. Damian.
6) La compagnia esprime tutto il suo disappunto per eventi che si sono susseguiti in questi ultimi tempi ed
hanno infine portato alla situazione dove il porto di Valona, dopo piu di un decennio , sia rimasta senza nave.
7) la compagnia, pur non essendone responsabile in quanto a messo in essere tutto cio’ in suo.potere
affinche la.nave ci fosse sempre, esprime le sue piu’ profonde scuse ai cittadini di Valona e di Brindisi, per
non essere riuscita a coprire la.linea in questa occasione e conferma che si sta lavorando per.portare a
Valona una nave moderna , capiente e veloce recependo in questo modo le esigenze e.la.volonta’ espressa dalle piu alte cariche istituzionali.
Distinti saluti,

 

Leave a Reply

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

*