DR.EDUARD A.SKUFI

KONSULENT  OFTALMOLOG , ATHINE

 

 

Epoka  kontemporane ,mbas milleniumit  karakterizohet nga ekspresioni fulminant  i Inteligjences  artificiale , vecanerisht  ne   fushen   e  mjeksise .  Inteligjenca   artificiale     mund    të  interpretohet   si   nje   teknologji   e  avancuar   që   disponon   “  inteligjencë  “  humane   speciale     me   impakt   ambicioz  . Inteligjenca   dhe  aftesia  humane  është   arkitekti   i  vërtetë  i   inteligjencës   artificiale ,   e  cila    duke    u    integruar    ne  te   nuk    duhet   të    krijojë      “ epërsi  te pakontrolluar  ndaj  qenies  njerëzore ”  dhe  per  me  teper   te  mos  beje  “ delete “  prezencen   e   tij .    Ajo    perben     avantazhe     dominuese teknologjike  ,  shpesh   te   integruara    në   nje   analitikë   të sofistikuar  ( cka ende nuk u adresohen  deficitet  probable ).  Figura   e   mjekut   modern    eshte   e   kompletuar    me   nje  kulture  te  pergjithshme   dhe  profesionale  komplekse  , me nje  status te ri  konceptimi por ajo  duhet te  shoqerohet  me   nje  force analitike  e  intuitive  lideri  dhe  jo marketingu .  Ai  duhet   ti   perdori   devicet    dhe    aplikimet   e  inteligjences  artificiale   ne  sherbim   te  pacientit    ne   forme   selektive  , konstruktive  dhe   jo  formale ,  por  dhe  duke  administruar  kohen  ( se  ajo  te  intrigon   me   surpriza   pikante ) .   Do  te  ishte   taktike  efektive  ,   akseptimi    maximal     informativ   kompiuterik   ne  interval  kohe  sa  me  te  shkurter .   Mjeket  duhet  te  perdorin  “ robotiken “  ne  funksion    te   tyre  dhe   jo   te  “  konvertohen   ata  ne  robote  “ . Inteligjenca   artificiale   ofron   ne   kontinuitet   mundësi    te

medha   dhe   rruge   te   reja ,   mbi   informacionin   medikal,  efikacitetin    ne   diagnostikimin    e   shpejte      dhe     rritjen    e     saktesise    se     saj  ,    si     ”   nje     ridimensionim        me  kapabilitet   te  pa llogaritshem ” .  Njekohesisht   permireson    marrëdhëniet     mjek-pacient ,  duke   përfshirë  ndihmën  në  preventimin   e semundjeve . Por  inteligjenca  artificiale  nuk  “  zëvendëson  mjekët  “. Studimet  neoterike kanë treguar se   kompjuterët  tentojne  të  “ tejkalojnë  mjekët “ ,  por  mbeten device  digitale  robotike  “ pa feelings  dhe  pa  humanizem “.

 

Inteligjenca   artificiale   me  algoritmet  dhe aplikimet   e   saj   mund    të   “ imitojë   sjelljen  njerëzore ”  por  nuk  mund   ta zëvendësojë   atë .    Inteligjenca   “ makinerike  “  na    paraqet   mundësite  për të përmirësuar  ndjeshëm  ofrimin  e kujdesit     dhe  edukates   shëndetësore ,  veçanërisht  në mjediset    me  koeficient  te larte morboziteti dhe me mundesi te kufizuara. Kompjuterat  “ operojnë  “   ekzaktesisht  ,   ne   adaptim    me  procesin  e  decizionit  te  mjekut . Inteligjenca  artificiale  me

 

prediction  jep  oportunitet  si ”  katalizator ” i  fuqishëm  per  progresin    e   aftësisë   njerëzore   ,  me   training    kualitativ por   jo   duke   zhvendosur   figuren   dhe   vleren  e   mjekut .          Perkundrazi   perfeksionon   profilin  e  mjekut  si ne relacion me  shkencen   dhe  ne  ate  me  pacientin .  Forca  e sintezes ,  analizes  racionale   te  mjekut  dhe  e konsultimeve  i  jep atij  prioritet  te pa  diskutueshem .                                          Kam  pershtypjen  se  inteligjenca  artificiale  cvendos  ne nje fare   shkalle  nivelin   e  larte  te   llogjikes   humane    duke   i    dhene   spacium  percepsionit   vizual   me  ” parafabricate ” !     Inteligjenca  artificiale   si  ”  performance  ”  e   interferences  humane  , logjikisht   nuk  mund   te  posedoje   indipendence    te  plote .   Fiksoni    faktin    se  ,   Inteligjenca   artificiale   do  te   dominoje   jo  vetem  te  tashmen  por   dhe   te   ardhmen  ( dhe  per  faktin   se   vishet   me  mantelin   fin   komercial ) . Besojeni  me  respekt  , por  jepini  autoritetin  e ”  limituar  “,  mbasi   inteligjenca   biologjike   mbetet  ” imperatore  ” .  Focusoni   mbi   kete  exelence  teknologjike   duke  perdorur ”  smart  computer    systems  ”  si   alternative   beneficiente  . Kjo  teknologji  exponenciale  ( kur  ” utopia ”  u  be  realitet )    duhet     te   aplikohet    ne    investigim     dhe   kontroll     nga  asistenca  humane  .  Vendosja    e    ”  raporteve    te   drejta  ” bilaterale  ,  midis    mjekut     dhe     statusit    te  inteligjences  artificiale  , profilit  futurist   medical   dhe    impaktit    digital    coherent   ,  do    te   mbeten    ”    thembra  e  Akilit   ”  !                                                Mbivleresimi  apo  nenvleftesimi  i  saj vecanerisht ne fushen   e  mjekesise    perben   nje   attitude   qe   mund  te  reflektoje  me   konsekuenca  . Besoj   qe   kjo  konsiderate   modeste   te  jet  prologu  mbi  nje  teme  , qe  do te  na  preokupoje  mjafte  ne  dinamike  !

Leave a Reply

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

*